EN

  The Bratislava City Choir   

@
  

koncerty

o zbore

dirigent

repertoár

členovia

kontakty

11. decembra 2017 o 19.30 hod.
Koncertná sieň  SF
Hudobné dni Bruna Waltera
2017 - 2018


Joseph Haydn

Stvorenie

Orchester Bruna Waltera
SZMB
Ladislav Holásek, zbormajster
Jana Bernáthová, soprán
Peter Mikuláš, bas
Tomáš Juhász, tenor

5. novembra 2016 o 17.00 hod.
Bratislava, Katedrála sv. Martina

Ľuboš Bernáth - hudba
Tomáš Surý - text

Svätý Martin

svetová premiéra,
oratórium pre sóla, rozprávača, miešaný zbor a orchester

 
1. 10. 2016
Bratislava, Katedrála sv. Martina
Koncert venovaný 45. výročiu SZMB

Georg F. Händel
Te Deum Laudamus
-
Mesiáš
oratórium,
výber zborových častí
 4. 9. 2016 o 10.30 hod.
 Bratislava, Katedrála sv. Martina  
 453. výročie korunovácie prvých panovníkov

 Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovačná omša

 
20. 8. 2016  
Banská Bystrica, Štátna opera
Medzinárodný hudobný festival

Ludvik van Beethoven
IX. Symfónia
s Ódou na radosť 
 
19. 6. 2016
Hudobný festival Smetanova Litomyšl 


Gustav Mahler
VIII. Symfónia Pražský rozhlasový orchester
Brnenský filharmonický zbor
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Zbormajstri:
Petr Fiala,
Ladislav Holásek
Dirigent:
Ondrej Lénard

 
24. 4. 2016
Bratislava pre všetkých
Jarný koncert - SZMB a Cappella Istropolitana 


 Wolfgang Amadeus Mozart
 
Requiem   Adriana Banášová, soprán
 Judita Andelová, mezzosoprán
 Štefan Horváth, tenor
 Boris Prygl, bas
 Cappella Istropolitana
 SZMB
 Dirigent: André Philipp Gold
 Zbormajster: L. Holásek


Koncerty 2015


26. december, Bratislava
Vianoce 2015, Spievajúce balkóny
Ján Cikker: Ňiňaj, ňiňaj Jezulátko
Alexander Moyzes: Koledy
Franz Gruber: Tichá noc, svätá noc

SZMB
Dirigent: Ladislav Holásek

18. december, Bratislava
Vianočný koncert SZMB
Mestské Divadlo POH
M. Schneider-Trnavský: Jubilate Deo
Antonín Dvořák: Messe in D – dur
Johann S. Bach: Jesus que ma demeure
Alexander Moyzes: Koledy
Vladimír Godár: Dormi Jesu
Ján Cikker: Koledy

SZMB
Marta Srnková, soprán
Peter Mikula, organ
Dirigent: Ladislav Holásek

12. december, Paríž
Concert de Noel Slovaque
Église de la Madeleine Paris
M. Schneider-Trnavský: Jubilate Deo
Antonín Dvořák: Messe in D – dur
Johann S. Bach: Jesus que ma demeure
Alexander Moyzes: Koledy
Vladimír Godár: Dormi Jesu
Ján Cikker: Koledy

SZMB
Marta Srnková, soprán
Peter Mikula, organ
Dirigent: Ladislav Holásek

9. november, Bratislava
Katedrála sv. Martina
Sv. omša, Svätomartinské trojdnie
Antonín Dvořák: Messe in D - dur
SZMB
Peter Mikula, organ
Dirigent: Ladislav Holásek

26. september, Bratislava
Katedrála sv. Martina
Jesenný koncert SZMB
W. A. Mozart: Missa in C
G. Rossini: Quando corpus morietur
G. F. Händel: Coronation Anthem No. 2

Cappella Istropolitana
SZMB
Dirigent: Ladislav Holásek

6. september, Bratislava
Katedrála sv. Martina
452. výročie korunovácie
Maximiliana II. a Márie Španielskej
W. A. Mozart: Korunovačná omša
C. Saint-Saens: Ave Verum Corpus
G. F. Händel: Allelluja, Mesiáš (časti)

SZMB
Marta Srnková, soprán
Magda Feniková, alt
Vladimír Pánik, tenor
Karol Plank, bas
Peter Mikula, organ
Dirigent: Ladislav Holásek

21. jún, Bratislava
Katedrála sv. Martina
Letný koncert SZMB
v rámci Kultúrneho leta 2015
G. Rossini: Petite messe solennelle
SZMB
Miriam Garajová, soprán
Jitka Sapara – Fisherová, alt
Martin Gyimesi, tenor
Martin Mikuš, bas
Tomáš Nemec, klavír
Peter Mikula, organ
Dirigent: Ladislav Holásek

15. marec, Bratislava
Historická budova SND

Jubilejný koncert
Prof. Mgr. Ladislava Holáska

Carl Orff: Carmina burana
SZMB
Jana Bernáthová, soprán 
Oto Klein, tenor 
Ján Ďurčo, barytón  
Marcel Štefko, Tomáš Nemec, klavír
Peter Kosorín, vedúci sekcie
bicích nástrojov 
Dirigent: Ladislav Holásek